Roknäs – mitt i Pitebygden

Bokomslaget

Roknäs är en norrbottnisk storby med cirka 750 invånare. På 1950-talet bodde hela 1050 individer i byn som ligger i Piteå kommun, strax väster om centralorten. Läget har alltid varit ”strategiskt” längst in i Piteälvens mynningsområde.

Den första delen av boken om Roknäs publicerades 2007. Idén till en historik hade framförts redan 1982 vid ett möte med byamännen. Arbetet bedrevs som en studiecirkel i Studieförbundet Vuxenskolans regi och stöttades av bland andra Roknäs samfällighetsförening. Ett tiotal lokalhistoriskt intresserade deltog.

Boken omfattade den äldre historien från yngre stenålder till 1800-talets mitt. Några tematiska längdsnitt om bland annat kolonisation och nybyggen, soldatlivet, byns fäbodar och ortnamn kompletterar bilden av byns förhistoria och senare utveckling. En bärande tanke har varit att försöka sätta in den lokala historien i de större sammanhang där den hört hemma. Det man i dag brukar benämna ”kontextuell historieskrivning”.

Samma upplägg har fått prägla Roknäs. Mitt i Pitebygden II som skildrar den dynamiska perioden från 1850-talet till 1900-talets mitt. Återspeglingar i byn av de stora skiftena, av industrialiseringen och av lanthandelns expansion utgör röda trådar liksom de sociala förändringarna och demokratins framväxt. I ett viktigt kapitel berättas om emigration och emigranter med rötter i Roknäs.

Roknäs. Mitt i Pitebygden II. 1850-1950
Roknäs byaforskare
Utkom 2018