Kvinnliga gymnastikdirektörer 1864–2020

Få känner nog i dag till linggymnastiken annat än som en kuriositet från ett svunnet sekel. I Kroppens apostlar. Kvinnliga gymnastikdirektörer 1864–2020 berättas den okända och fascinerande historien om gymnastikpedagogen Pehr Henrik Lings skola med stort internationellt inflytande.

År 1813 inrättades det statliga Gymnastiska centralinstitutet (GCI) på Hamngatan i Stockholm. Där utbildades både män och kvinnor till gymnastikdirektörer, i en tid då kvinnor ännu var omyndiga och hade små möjligheter till både skolning och försörjning. De blev efterfrågade experter långt bortom Sveriges gränser. En av dem var Hedvig Malmström, vars levnadsöde och yrkeskarriär som gymnastiklärare, sjukgymnast och läkare står i bjärt kontrast till den gängse förståelsen av 1800-talets tidsanda och kroppskultur.

I Kroppens apostlar analyseras karriärmöjligheter och livsöden hos kvinnor som utbildades vid GCI och dess nuvarande inkarnation, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm (GIH).

Idrottshistorikerna Lars Bolling och Leif Yttergren är verksamma vid GIH.

Lars Bolling & Leif Yttergren:
Kroppens apostlar. Kvinnliga gymnastikdirektörer 1864–2020
Stockholmia förlag
Utkom 2022