Människors platser

Artiklarna i denna bok handlar om olika aspekter av mänskligt liv under nästan hela den tid det funnits människor i Sverige, till exempel den äldsta stenålderns bebyggelse och nyare tids folktro.

Ett av syftena med Människors platser är att spegla den vetenskapliga bredden i den verksamhet som bedrivs av UV, Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeologiska undersökningar. Bokens bidrag tar sina utgångspunkter i de senaste årens exploateringsundersökningar i Mälardalen, Östergötland och Skåne.

Samtliga författare är eller har varit aktiva som fältarkeologer inom UV-verksamheten.

Lars Ersgård (redaktör):
Människors platser – tretton studier från UV
Riksantikvarieämbetets förlag
240 sidor, häftad, illustrerad
Utkom 2000