Rörstrands porslinsfabrik vid sekelskiftet 1900

En försvunnen Stockholmsfabrik i bild vid sekelskiftet 1900 beskriver Rörstrands porslinsfabrik och tillverkningsprocessen från sent 1800-tal till nedläggningen vid slutet av 1920-talet.

Boken har sitt upphov i en gåva till Rörstrand museum av ett fotoalbum med 42 bilder från Rörstrands fabrik och verkstäder 1895–1915. Den bygger även på den rika och unika skatt av fotografier och föremål som finns i Tekniska museet, Nordiska museet, Stockholms stadsmuseum och Rörstrand museum, kanske främst på materialet från dokumentationen 1926 inför nedläggningen av fabriken och flytten till Hisingen i Göteborg.

Författaren har tidigare skildrat Rörstrands historia i flera böcker, både fabrikens tekniska och estetiska utveckling. Här tar han upp dess verksamhet och produktion vid sekelskiftet 1900 i en lång rad unika bilder, där många aldrig tidigare har publicerats.

Bengt Nyström:
Rörstrands porslinsfabrik. En försvunnen Stockholmsfabrik i bild vid sekelskiftet 1900. En bildberättelse om en keramisk mångsysslare
Trafik-Nostalgiska Förlaget
Utkom 2020