Med kyrkan som följeslagare genom Sveriges historia

Det finns över 3 500 kyrkor i Sverige. Under nästan ett millennium har de spridit inte bara den kristna läran utan också nyheter, propaganda, lagar, konst, musik och kunskap. De har haft stor betydelse för språk, seder, värderingar och umgängesformer, och därtill lagt viktiga grunder för senare tiders ekonomi, förvaltning, politik och utbildning.

Denna kulturhistoriska insats står i centrum när Carin Bergström skildrar sockenkyrkans roll i våra förfäders liv. Där har de visat upp sig, flörtat, samlats vid högtider och vidkatastrofer, biktat sina innersta hemligheter, ansökt om intyg, betalat tionde, tvingats stå flera timmar i sträck, tiggt allmosor och fått den enda fläkten av stora vida världen som stått till buds. Kyrkan har hunnit förändras åtskilliga gånger i historien, liksom också vårt förhållande till den, men likafullt har den ända in i våra dagar funnits mitt i byn bokstavligt såväl som bildligt.

Carin Bergström är fil.dr i historia och disputerade på en avhandling om svenskt prästerskap. Hon har varit museichef på Skoklosters slott och chef för Kungliga Husgerådskammaren. Bland hennes böcker om svensk historia märks Passion och skilsmässaStina Piper. Grevinna i 1700-talets Sverige och Skoklosters slott under 350 år, som utsågs till Årets bok om svensk historia 2004.

Carin Bergström:
Mitt i byn. Med kyrkan som följeslagare genom Sveriges historia
Natur och Kultur
Utkom 2015