Rörstrands serviser är en uppslagsbok över alla de servis- och tallriksdekorer som använts av Rörstrands porslinsfabrik från den första tillverkningen på 1720-talet i Stockholm, två hundra år senare i Göteborg och sedan i Lidköping tills dess tillverkningen lades ner i december 2005.

En omfattande produktion under 280 år, formgiven av många välkända konstnärer. I boken är serviser och modeller registrerade i flera förteckningar, kompletterade med priskuranter och dekorböcker. Servisdekorerna är indelade i tidsavsnitt och anger tillverkningsår och modell med mera. Sammantaget rör det sig om 2 380 dekorer, 240 servismodeller med mera.

Rörstrands var också Sveriges första fabrik för tillverkning av fajans och flintgods. Varumärket lever idag vidare inom Fiskars-koncernen.

Bengt Nyström, fil.dr och museiman, har skrivit en rad böcker om konsthantverk, om Rörstrand med mera. Peter Stenberg är landets främste expert på Rörstrands servisdekorer. Har tidigare publicerat skriften Rörstrands dekorer.

Bengt Nyström & Peter Stenberg:
Rörstrands serviser. Dekorer och modeller under 280 år
Carlsson Bokförlag
Utkom 2014