En svensk frivillig som stupade i striderna på Karelska näset 1944 har hittats efter 70 år. Senast en saknad Finlandsfrivillig återfanns var 1958. [SvD]

https://www.svd.se/langen-fran-stockholm-stred-pa-karelska-naset-1944