Högsäsong på museerna i somras

Det har varit en riktig museisommar i Sverige med hela sju miljoner museibesök. Organisationen Sveriges Museers nya rapport visar på en nationell ökning på 8 procent jämfört med tidigare år – och siffror som är tillbaka på samma nivå som rekordsommaren 2019.

Rapport med museernas besökssiffror för juni, juli och augusti bygger på svar från 163 museer, som tillsammans har haft sju miljoner besök under perioden.

– Det här är verkligen ett styrkebesked. Museerna står stadiga som besöksmagneter och visar på sin viktiga roll i samhället, säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges Museer.

Andra trender som går att se är att borttagandet av fri entré på statliga museer gav färre besök, men att övriga museer med fri entré har ökat besökstalen med 14 procent.

Rapporten Högsäsong på museerna – 163 museer om besöken sommaren 2023 finns här.

De tio mest besökta museerna sommaren 2023:

1. Skansen 631 671 besökare
2. Vasamuseet 566 397
3. Gotlands Museum 272 136
4. Gamla Linköping 185 193
5. Malmö museum 181 670
6. Nordiska museet 157 553
7. Helsingborgs museum 156 176
8. Wadköping 145 135
9. Naturhistoriska riksmuseet 142 748
10. Marinmuseum 130 491

(2023-09-18)

Se även 9 av 10 besökare tillbaka på museerna i sommar (2022-09-09)