Dvd-skivan Rotemannen 2 innehåller 5,7 miljoner poster ur Rotemansarkivet i Stockholm mellan 1878 och 1926. Det är en hel miljon fler än på den tidigare versionen. I den nya versionen finns hela staden utom Vasastan och Bromma med.

Stockholms stora invånarantal med omfattande flyttningar gjorde det svårt för församlingarna att upprätthålla folkbokföringen. Därför inrättades 1878 inrättades en ny kommunal organisation, Rotemansinstitutionen, som skulle hålla i folkbokföringen.

Staden delaqdes in i 16 distrikt – rotar. Rotemannen tjänstgjorde i roten och administrerade folkbokföringen. Alla boende i en fastighet registrerades i ett mantalshäfte med uppgifter om namn, yrke/titel, födelse, civilstånd och flyttningar till och från fastigheten. Alla som hörde till samma hushåll: familjemedlemmar, anställda och inneboende hölls samman i registreringen.

För två miljoner av posterna på dvd:n kan man även titta på skannade originalsidor om man har en internetuppkoppling. Numera är skivan kompatibel även med Mac-datorer.

Rotemannen 2 innehåller också beskrivningar av över hundra arkivförsamlingar, skolor, sjukhus, regementen, företag – där Rotemansarkivets människor satte sina avtryck. Stadsdelarnas utveckling beskrivs i lite längre texter med bilder från de medverkande institutionerna, och med några högupplösta kartor.

Rotemannen 2 (dvd)
Stockholms stadsarkiv i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund
Utkom 2015