Skadorna på fornlämningar i skogen i samband med avverkning minskar. Orsaken kan vara en större känsla för lämningarnas värde. [P4 Östergötland]

https://sverigesradio.se/artikel/6200036