Stora historiepriset 2018 till Ida Östenberg

Ida Östenberg. Foto: Lasse Edwartz

Ida Östenberg. Foto: Lasse Edwartz

Stora historiepriset, Sveriges största historiepris, går 2018 till Ida Östenberg, docent i antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet samt forskare vid Kungl. Vitterhetsakademien. Ida Östenberg är förutom forskare också författare och skribent. Hon har skrivit och gett ut ett flertal böcker, såväl akademiska som populärvetenskapliga. Genom att regelbundet skriva för dagspress och i sociala media har hon blivit känd även utanför de akademiska kretsarna.

Ida Östenbergs forskningsområde är i första hand antikens Rom, dess historia och politiska kultur. I doktorsavhandlingen (2003) analyserade hon romerska triumftåg som ett uttryck för identitet och föreställningar om omvärlden.

Östenberg forskar kring Roms stadskultur, skådespel, ritualer, identitet, krig, minneskultur och offentlig sorg. Hon ägnar sig även åt forntidens efterantika historia, det klassiska arvet och hur antiken uppfattas i modern tid i t ex film och tv. Hon är en internationellt efterfrågad forskare, som inbjuds att hålla föreläsningar och delta i konferenser runt om i världen.

Ida Östenberg har också gjort sig känd för att plädera för vikten av akademisk forskning och bildning i samhällsdebatten. Hon har gjort detta genom att sätta dagens samhälle i ett historiskt perspektiv och visat att kunskaper om antikens Grekland och Rom är angelägna och relevanta för att förstå vår tids brännande frågor om exempelvis makt, demokrati och nationalism.

Juryns motivering:
”Ida Östenberg har under flera år övertygande argumenterat för de långa historiska perspektivens betydelse för att förstå dagens stora samhällsutmaningar. I flera populärvetenskapliga artiklar och recensioner i dagspressen har hon bidragit med spännande och ofta oväntade perspektiv på samtiden från antikens Grekland och Rom. Bland de ämnen hon på så sätt har belyst märks demokrati, nationalism, kampen om det historiska minnet och betydelsen av bildning.
Ida Östenberg har också under senare år trätt fram som en av de främsta försvararna för humanioras bidrag till det offentliga samtalet och modigt hävdat den humanistiska forskningens betydelse mot uttryck för akademikerförakt och tendenser till infantilisering och förringande av den akademiska kunskapen i olika mediala sammanhang. Till skillnad från många humanistiska forskare med populärvetenskapliga ambitioner har hon valt att inte bara synas i traditionella media utan har även ansträngt sig för att nå ut till en bredare publik genom digitala kanaler, inte minst sociala media.”

– Historiska kunskaper ger perspektiv och förståelse på dagsaktuella frågor. I tider med alternativa fakta och diskussioner om källkritik har det blivit allt viktigare att kunna påvisa kunskap, saklighet och vederhäftighet inom alla typer av information och kunskapsförmedling. Juryns val av pristagare är ett tydligt bevis på detta, säger Karin Lindvall, länsmuseichef på Sörmlands museum.

Stora historiepriset är Sveriges största historiepris. Summan är på 50 000 kronor och priset kan inte sökas. Man blir tilldelad priset och en oberoende jury utser pristagaren. Priset delas ut av Sörmlands museum och Nyköpings kommuns kultur- och fritidsnämnd till historiker eller annan som, ”utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat”. Prisutdelning kommer att äga rum den 1 december på Sörmlands museum i Nyköping.

Tidigare pristagare:
2017: Ronny Ambjörnsson
2016: Fredric Bedoire
2015: Heléne Lööw
2014: Maria Sjöberg
2013: Jonathan Lindström
2012: Elisabeth Mansén
2011: Svante Norrhem
2010: Yvonne Hirdman
2009: Bo Eriksson
2008: Eva Österberg
2007: Max Engman
2006: Marie-Christine Skuncke
2005: Anders Björnsson
2004: Maja Hagerman
2003: Gunnar Wetterberg
2002: Cecilia Björk och Laila Reppen
2001: Dick Harrison
2000: Mats G Larsson
1999: Arne Jarrick
1998: Karin Johannisson
1997: Michael Nordberg
1996: Hans Furuhagen
1995: Hans Villius och Olle Häger
1994: Aleksander Loit

(2018-05-31)