Från Linné till DNA

Naturhistoriska riksmuseet
13 mars 2007 – 13 januari 2008

I Naturhistoriska riksmuseets stora Linnéutställning Från Linné till DNA visas bland annat unika och aldrig tidigare visade djur och växter. Besökaren får även ta del av hur forskarna i dag fortsätter Linnés arbete med att samla, beskriva och klassificera världens alla arter med nya metoder.

– Utställningen är till Linnés ära och vi vill göra besökarna uppmärksamma på forskningen inom systematik och hur dagens forskare fortsätter arbetet med att beskriva världens alla arter med modern teknik, säger Carina Bergqvist, projektledare för Linnéutställningen.

Elefantfoster – en av typerna för arten indisk elefant som beskrevs av Linné

Herbarieark från Naturhistoriska riksmuseets Linnéherbarium

Elefantfoster som köptes vid en
auktion i Amsterdam till Sverige
av kronprins Adolf Fredrik på
Linnés enträgna begäran.
Foto: Staffan Waerndt/Naturhistoriska riksmuseet.

Herbarieark från Naturhistoriska riksmuseets Linnéherbarium. På
arket finns artnamnet Atropa skrivet. Den texten är skriven av Linné själv.
Foto: Naturhistoriska riksmuseet

I utställningen visas flera ovärderliga och vetenskapligt oersättliga så kallade typer, bland annat ett indiskt elefantfoster i sprit, som Linné arbetade med. Linné beskrev cirka 4 400 djur och i Naturhistoriska riksmuseets samlingar finns minst ett hundratal av Linnés typer. Typer kallas den eller de exemplar som används första gången en art beskrivs vetenskapligt.

– Vi hoppas att utställningen ska väcka nyfikenhet och kärlek till världens alla arter, så som Linné kände, säger Bergqvist.

Carl von Linné vid sitt skrivbord i Uppsala. Interiör från utställningen

Carl von Linné vid sitt skrivbord i Uppsala. Interiör från utställningen.
Foto: Staffan Waerndt/Naturhistoriska riksmuseet.

I utställningens första del möter man Carl von Linné, hans bredd och vetenskapen under 1700-talet i ett historiskt sammanhang. Här visas bland annat föremål som lärjungarna skickade hem och Helene Schmitz fotografier ur Linnéårets nationella jubileumsbok System och passion.

I del två får besökarna ta del av naturens fascinerande mångfald. Besökaren kan bland annat beskåda en fjärilsvägg med hundratals olika arter. I dag känner forskarna till 200 000 fjärilsarter.

Del tre beskriver forskningen om världens alla arter. Här presenteras ny DNA-teknik, hotade djur, ambitionen att beskriva världens alla arter och deras släktskap samt Svenska artprojektet och Nationalnyckeln.

Med Linnés lärjungar kom kunskap till Sverige om andra länders arter, natur och kultur

Med Linnés lärjungar kom kunskap till Sverige
om andra länders arter, natur och kultur.
Foto: Staffan Waerndt/Naturhistoriska riksmuseet.