Så firas Birgittajubileet under 2003

År 2003 är det sju hundra år sedan heliga Birgitta föddes. Hon är den bäst dokumenterade medeltida personen i vårt land. Jubileet firas såväl i Sverige som utomlands. Idag presenterade jubileumskommitténs Lars Bergquist samt andra institutioner sina aktiviteter i samband med firandet.

Heliga Birgitta – eller Birgitta Birgersdotter – föddes 1303 på Finsta gård i Uppland och dog i Rom 70 år gammal. Cirka 20 år efter sin död blev Birgitta helgonförklarad och 1999 blev hon utnämnd till ett av Europas skyddshelgon. Birgitta är vår mest väldokumenterade medeltidsmänniska.

Jubileumsfirandet aktualiserar vårt medeltida kulturarv och dess starka europeiska förankring. Med anledning av 700-årsjubileet äger en rad evenemang rum. Centrum för firandet i Sverige kommer att vara i Vadstena i anslutning till Birgittasystrarnas kloster. Men även på andra håll i landet uppmärksammas Birgitta på olika sätt.

Kommittén för Birgittajubileet 2003 samordnar jubileumsfirandet, fungerar som paraply för en rad aktiviteter, delaktig i bokutgivning och skapar ett nytt klostermuseum i Vadstena. På jubileumskommitténs hemsida finns ett kalendarium som uppdateras regelbundet.

Historiska museet lyfter fram sin stora Birgittasamling (bl.a. träskulptur, målningar och textilier) och anordnar dramatiserade visningar, guidade Birgittaturer m.m. Historiska museet deltar även i arbetet med uppbyggnaden av en textilutställning i det nya klostermuseet i Vadstena samt med produktionen av en film om Birgittinska textilier som ska visas i det nya museet.

Kungliga biblioteket bidrar med en liten men betydelsefull utställning sommaren 2003. För första gången skall de äldsta handskrifterna av ”Revelationes” – Birgittas uppenbarelser, visas tillsammans. De skapades inför hennes helgonförklaring och kompletteras i utställningen med några handskrifter ur vad som kan kallas den andra generationen, bl. a. den så kallade Ericsbergshandskriften, som är i Kungl. bibliotekets ägo.

Kungliga myntkabinettet visar utställningen ”Visa mig vägen…” – heliga Birgitta 700 år (28 maj – 7 oktober). Utställningen utformas som en pilgrimsvandring genom hela museet och speglar genom mynt ekonomin i samhället på pilgrimsfärderna under den heliga Birgittas liv. Utställningen visar också bilden av helgonet i medaljkonsten.

Medeltidsmuseet visar utställningen Birgitta Birgersdotter – Kvinnan bakom helgonet (26 april – 13 december). Utställningen handlar om Birgitta i alla hennes olika roller och om hennes samtid och det sammanhang hon verkade i. Museet anordnar även ett forskarsymposium om Birgitta under våren och en föredragsserie för allmänheten under hösten 2003.

(2002-12-04)