Det samiska bosättningsområdet har varit mer omfattande än idag. Samerna i Mellansverige levde nomadliv med små renhjordar, men deras kultur sågs inte med blida ögon av statsmakterna. [SR Vetandets värld]

https://sverigesradio.se/avsnitt/632696?programid=412