De statliga museerna kan se tillbaka på ett tungt år sett till besöken. Jämfört med 2011 rasade besöken med närmare en halv miljon, enligt en sammanställning från Riksförbundet Sveriges Museer. [SR Kulturnytt]

https://sverigesradio.se/artikel/5398957