Digitaliseringen av det svenska filmarvet är en av satsningarna i årets kulturbudget. Men de 40 miljoner som avsätts är bara en liten del av vad som krävs för att rädda alla svenska långfilmer. [DN]

https://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/sa-ska-filmen-raddas/