Så ska museer hantera återlämnade av kulturarv och mänskliga kvarlevor

Foto: Cecilia Olla (CC BY 4.0)

Foto: Cecilia Olla (CC BY 4.0)

För första gången finns nu ett samlat stöd för hur landets museer kan hantera återlämnande av kulturföremål och mänskliga kvarlevor som finns i samlingarna.

– Vi har inte haft så många ärenden som handlar om detta i Sverige, men svenska museer ska ändå förstå vad det handlar om och kunna få ett stöd i att hantera återlämningskrav eller om de på egna initiativ vill lämna tillbaka föremål, säger Ingela Chef Holmberg, utredare på Riksantikvarieämbetet som jobbat med frågorna.

Läs artikeln på Kulturnytt i P1

(2020-02-22)