Så ska slotten i Kalmar och Borgholm utvecklas

Statens fastighetsverk, som förvaltar Kalmar slott och Borgholms slottsruin, har tecknat avtal om utvecklingsplaner med Kalmar kommun respektive Borgholms kommun, som ansvarar för den publika verksamheten på besöksmålen.

För Kalmar slott har fastighetsverket och kommunen haft en utvecklingsplan sedan 2009 för att höja slottets attraktivitet och konkurrenskraft som besöksmål. Resultatet anses ha blivit lyckosamt och parterna har därför undertecknat ytterligare en tioårig plan kallad ”Från bäst till ännu bättre – Utvecklingsplan för Kalmar slott och dess värden, år 2020-2029”.

Ett av målen är att Kalmar slott 2029 ska vara Sveriges mest populära historiska besöksmål för barn, att 40 procent av besökarna ska komma från utlandet och att slottet ska locka till engagemang hos såväl kalmarbor som turister. Bland de konkreta planerna finns bland annat att utöka slottets ytor genom att öppna upp för publik verksamhet i de södra och västra postejerna – två kanontorn som är en viktig del av slottets historia som försvarsverk och fästning – och att skapa en spännande utställning om Gustav Vasa.

– Genom att vi skrivit under en ny tioårig utvecklingsplan kan vi strategiskt och praktiskt fortsätta arbetet med att stärka Kalmar slott som nav och motor i länets kulturturism. Det här är ett arbete som såklart gagnar våra besökare men också kulturnäringen eftersom effekterna som utvecklingen av Kalmar slott ger, även får positiva ekonomiska effekter på andra lokala och regionala aktörer, säger Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande.

När det gäller Borgholms slottsruin har fastighetsverket haft en utvecklingsplan tillsammans med Borgholms kommun sedan fem år tillbaka. Den nya planen blir också femårig och kallas ”Mot högre höjder – Utvecklingsplan för Borgholms slottsruin och dess värden, år 2019-2023”.

– Vår tidigare utvecklingsplan för Borgholms slottsruin, med gemensamma mål och konkreta insatser, har varit avgörande för den positiva utvecklingen. Det känns därför både självklart och roligt att idag få underteckna en ny femårig utvecklingsplan. Utöver att säkerställa ett hållbart lokalt engagemang kring våra kulturfastigheter, dess bevarande och utveckling blir planen ett användbart redskap i vårt gemensamma utvecklingsarbete, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk.

Den nya planen har åtta kvantitativa och kvalitativa mål. Bland annat ska öppettiderna utökas och slottsruinens andra våning bli tillgänglig även för besökare med funktionsvariationer och barnvagnar. I planen finns konkreta planer som att installera en hiss i slottsruinen, att göra Slottsskogen och alvaret runt slottsruinen mer välkomnande samt att utveckla barnverksamheten. Även en ökad samverkan med kringliggande besöksmål i regionen, i SFV:s förvaltning och andras, planeras.

(2019-04-05)