Skidan till Sagas svärd daterad till vendeltid

Svärdet från Vidöstern. Foto: Jönköping läns museum

Svärdsskidan till det svärd som 8-åriga Saga hittade i sjön Vidöstern i Småland i somras har nu kol 14-daterats. Resultatet visar på en datering till tidsintervallet 650–770 e.Kr. Stilmässigt hör svärdet (svärdsknappen) hemma i kol 14-spannets äldre del, det vill säga senare delen av 600-talet eller början av 700-talet.

Läs mer på Jönköpings läns museums blogg

(2018-12-26)

Se även Sagas bad slutade med ett spektakulärt fynd (2018-10-14), Sagas svärd är från 500-talet (2018-11-05) och Världsomspännande insamling för att ge Saga ett nytt svärd (2019-01-04).