”Min själ är full av kampens lycka och smärta.”

Så formulerade Tage William-Olsson sitt intensiva engagemang i arkitektur- och stadsplanefrågor. Själv förenade han ingenjörens och arkitektens kompetensområden genom sin bakgrund som bergsingenjör. Stockholms omvandling under mellankrigstiden och krigsåren var hans arena, där han verkade som entusiastisk debattör och envis utredare och – inte minst – som Slussens arkitekt. ”Formspråkets klarhet, logiska stringens, harmoniska rytm och frihet från choser” var hans motto, och Tessin, Goethe och Steiner hans husgudar.

Efterkrigstidens arena var Göteborg, där han som stadsplanechef stod bakom den tidens många bostadsområden. Hans magnifika presentationsteknik underströk hans storslagna stadsplanevisioner och innovativa bostadsidéer.

Om den originelle och kontroversielle Tage William-Olsson, hans liv och verk, hans motgångar och framgångar, handlar denna bok. Många av hans hittills opublicerade ritningar kommer från Arkitekturmuseet. som också bidragit till bokens tillkomst.

Eva Rudberg (red):
Tage William-Olsson. Stridbar planerare och visionär arkitekt
Stockholmia Förlag
323 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom 2004