Samarbete mellan medeltidsmuseer

De svenska medeltidsmuseerna har gått samman i ett nationellt nätverk för att med samlad kraft och kunskapsutbyte öka förutsättningarna för utveckling och fler besökare. Nätverket initierades för ett år sedan och i dag ingår elva medeltidsmuseer. Många av museerna är små och har inte råd att ha all expertis som behövs men nätverket öppnar nya möjligheter.

Nätverket kommer i första hand att fungera som ett forum för kunskap och erfarenhetsutbyte. Exempel på teman är praktisk utställningsteknik, belysning och säkerhet, att skapa en shop, ekonomi, pedagogik, fyndhantering och turism och marknadsföring. Nätverket söker nu pengar för att lansera en gemensam portal.

– Medeltidsmuseernas gemensamma portal som vi hoppas kunna lansera till hösten blir en styrka i vår marknadsföring. Portalen kommer att underlätta för den intresserade besökaren att hitta museerna med medeltidsinriktning, säger Solbritt Benneth, museichef Stockholms medeltidsmuseum.

Kung Knut Eriksson och Birger jarl samtalar med Solbritt Benneth, museichef Stockholms medeltidsmuseum

Kung Knut Eriksson (alias Kent Johansson, regionråd i Västra Götaland)
och Birger jarl (alias Björn Eriksson, landshövding i Östergötland)
samtalar med Solbritt Benneth, museichef Stockholms
medeltidsmuseum, som presenterade det nationella nätverket för medeltidsmuseer i landet.
Foto: Mariethe Larsson, Länsstyrelsen Östergötland.

Två unga nya museer finns med i nätverket, Sancta Birgitta klostermuseum i Vadstena som kom till under Birgittajubileet och som delar chef med Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum.

– Vi är små museer och ser stora möjligheter med att utbyta kunskaper och erfarenheter. Från våra museer kan vi till exempel bidra med säkerhetsaspekter eftersom jag har arbetat som säkerhetsansvarig, säger museichefen Jeanette Danielson.

Medverkande museum i nätverket är Stockholms medeltidsmuseum, Lödöse museum, Västergötlands museum, Östergötlands länsmuseum, Lunds Universitets Historiska museum med Domkyrkomuseet, Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena, Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum, Kulturen i Lund, Klostret i Ystad, Sigtuna museum och Länsmuseet på Gotland.

(2005-08-09)