Anders Björnsson får Hertig Karls historiepris

Anders Björnsson, radioproducent, skribent, lärare med mera, får Hertig Karls pris på 50 000 kronor. Priset delas ut av Sörmlands museum och Nyköpings kommun den 20 augusti, under Hertig Karls marknad, den årliga renässansmarknaden på Nyköpingshus.

Enligt juryns motivering får Anders Björnsson Hertig Karls pris ”för sin mångåriga verksamhet som vetenskapsjournalist och publicist. Genom bland annat medverkan i radio, tidningar och tidskrifter har han på ett särdeles förtjänstfullt sätt förmedlat väsentlig historisk kunskap och samtidigt uppammat intresset för historia i vida kretsar långt utanför de rent professionella sammanhangen. Som verkställande ledamot har han haft stor betydelse för organiserandet och genomförandet av de välbesökta och brett populära Svenska historiedagarna, vilket är ett årligen återkommande evenemang.”

Anders Björnsson mottar Hertig Karls historiepris
Anders Björnsson mottar Hertig Karls historiepris 2005.
Foto: Anette Martinelle, Sörmlands museum.

Anders Björnsson kallar sig själv historiebrukare. Han är född 1951 och har under tre decennier arbetat med att på olika sätt föra fram historisk kunskap och att stimulera intresset för historia. Under tolv år på Sveriges Radios vetenskapsredaktion gjorde han en lång rad program där han introducerade och presenterade forskning svenska och utländska historiker. Som skribent – sju år vetenskaplig medarbetare i Svenska Dagbladet, två år chefredaktör för Dagens Forskning – har han ständigt återvänt till historiska ämnen och problem. Han har gett ut flera essäsamlingar och antologier med historisk grundtematik och två vetenskapliga arbeten, bland annat en företagshistorik. Han är medförfattare till en lärobok i historia.

Hertig Karls pris är Sveriges största historiepris och prissumman är 50 000 kronor. Priset delas ut till ”historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat”. Juryn består av professor Lars Nilsson, Stockholm, professor Jarl Thorbacke, Stockholm och överintendent Agneta Lundström, Kungliga Husgerådskammaren.

Priset instiftades 1994 av Nyköpings kommun. Från och med år 2003 delas priset ut gemensamt av Nyköpings kommun och Sörmlands museum.

Hertig Karls Pris har tidigare gått till:

1994: Aleksander Loit
1995: Hans Villius och Olle Häger
1996: Hans Furuhagen
1997: Michael Nordberg
1998: Karin Johannisson
1999: Arne Jarrick
2000: Mats G Larsson
2001: Dick Harrison
2002: Cecilia Björk och Laila Reppen
2003: Gunnar Wetterberg
2004: Maja Hagerman

(2005-08-17)