Många samiska fornlämningar riskerar att försvinna, framför allt på grund av skogsbruket. Nu har problemet börjar uppmärksammas. [SR Vetenskapsradion]

https://sverigesradio.se/artikel/6303570