Hur mår svenska vrak?

Kunskapen om hur vrak i svenska hav och insjöar egentligen mår är bristfällig. Nu startar ett projekt på Statens sjöhistoriska museer med syfte att studera hur träfartyg bryts ned under vatten. Målet är att utveckla metoder för att lättare kunna övervaka och skydda vraken.

Marinarkeologerna Göran Ekberg och Bert Westenberg från Statens sjöhistoriska museer är i färd med att välja ut tolv trävrak i Stockholms skärgård som kommer att specialstuderas inom projektet. De utvalda vraken kommer att besökas av dykare två gånger per år under de fem år som projektet skall pågå. Eventuella förändringar av deras kondition ska noggrant noteras.

Faktorer som påverkar vrak negativt är bland annat föroreningar, algväxtlighet, strömmar och alltför närgångna sportdykare. Statens sjöhistoriska museer vill nu få en klarare bild av hoten och hur man kan avhjälpa dem. Totalt finns flera hundra kända vrak bara i Stockholms skärgård, och i hela Sverige känner man till uppemot två tusen.

– Vi har ett dåligt grepp om nedbrytningsförloppet under vatten, säger Göran Ekberg. Genom att studera de utvalda vraken med jämna intervaller under en längre tid kan vi lära oss mer. I och med det kan vi också utveckla fungerande metoder för att lättare kunna övervaka vraken, exempelvis genom fotografering eller videofilmning.

De metoder man utprövar för övervakning och skydd ska sedan kunna användas av andra kulturmiljövårdande institutioner som har ett ansvar att bevaka vrak. Ett fartyg på bottnen som är äldre än hundra år räknas som fornlämning och skyddas därmed av kulturminneslagen.

Samtliga vrak i projektet kommer att vara äldre än hundra år. Några troliga kandidater är Älvsnabbenvraket, Kostervraket, Anna-Maria, Jutholmsvraket och det nyligen uppmärksammade Kungshamnsvraket som tros vara från slutet av 1300-talet.

Men vad händer med de yngre vraken? Den 15 januari 2003 är Statens sjöhistoriska museer värd för ett seminarium kring temat: Hur skyddas de vrak som inte omfattas av kulturminneslagen? Representanter för Riksantikvarieämbetet, Kustbevakningen, länsstyrelser och sportdykare kommer att delta.

(2002-11-26)