Efter flera års intensivt arbete är de isländska sagorna nu tillgängliga i modern version på svenska, danska och norska.

– Det har varit ett mycket intensivt arbete under flera år, men också ett roligt sätt att återknyta bekantskapen med min barndomslitteratur. Principen har varit att ge sagorna en modern och vårdad språkform i översättningen, säger Kristinn Johannesson, som varit verksam som lektor vid Institutionen för svenska språket.

De isländska sagorna är berättelser om isländska bönder och hjältar på vikingatiden. De utspelas huvudsakligen på Island men också i de övriga nordiska länderna och på de brittiska öarna.

– Att berättelserna nu finns tillgängliga i moderna utgåvor bör tilltala de yngre läsarna. Den fornnordiska litteraturen har påverkat svensk kultur i större grad än många anar, de flera hundra år gamla texterna behandlar moderna frågeställningar som exempelvis heder och ära samt förhållanden mellan olika samhällsklasser, säger Kristinn Johannesson.

Utgåvan utgör en fullständig översättning av de fyrtio isländska släktsagor och fyrtionio så kallade tåtar som brukar betecknas som islänningasagor. En del av denna litteratur har tidigare översatts till svenska, men här samarbetar ett antal översättare utifrån samma grundtext. 

Över 20 översättare har översatt sagorna. Personer med anknytning till Institutionen för svenska språket och Göteborgs universitet har haft en central roll i projektet.