Resterna efter en mur som ingått i en bastant stenbyggnad från 1400– och 1500-talen håller på att grävas fram i Museiparken i Linköping. [ÖC]

https://corren.se/nyheter/linkoping/artikel/de-graver-fram-linkopings-historia-i-museiparken/jv22021r