Kvinnliga svenska 1800-talsförfattare var internationella storsäljare

Emilie Flygare-Carlén och Fredrika Bremer

Emilie Flygare-Carlén och Fredrika Bremer.

Emilie Flygare-Carlén och Fredrika Bremer översattes och spreds utanför Sveriges gränser i tio gånger högre utsträckning än Carl Jonas Love Almqvist. Ändå är det huvudsakligen han som lever kvar i den svenska litteraturhistorien. En forskargrupp vid Göteborgs universitet visar att flera svenska kvinnliga författare var storsäljande celebriteter under 1800-talet.

Läs artikeln på Göteborgs universitet

(2019-09-06)