Säpo inifrån

Säpo inifrån är en berättelse från den svenska säkerhetstjänstens slutna värld. Det är en historia om kontraspionage, dubbelagenter och jakten på terrorister. Boken börjar märkesåret 1968 och sträcker sig genom det kalla kriget nästan fram till vår egen tid.

Hur gick det egentligen till när sovjetiska spioner avslöjades och tjeckiska agenter fördes bakom ljuset av den svenska säkerhetstjänsten? Eller när den västtyske terroristen Norbert Kröcher greps på Södermalm i Stockholm?

Säpo inifrån handlar om vardagen för de anonyma agenterna i rikets hemliga tjänst, om uppståndelsen kring chefer som Hans Holmér och P-G Näss, och om maktkamp och starka lojaliteter. Boken går i detalj igenom spionutredningarna kring Bertil Ströberg, Hans Melin och Stig Bergling, den senare själv verksam vid Säpo.

I denna nutidshistoriska bok berättar tio Säpoveteraner för första gången öppet om sin hemliga verksamhet.

Bengt Nylander började på Säpo 1981, vid den så kallade Ryssroteln, och var chef för Säpos samlade kontraspionage 1998–2005. Lars Korsell är jurist och docent i kriminologi vid Stockholms universitet. Han har tidigare utkommit med boken Kulturarvsbrott.

Bengt Nylander & Lars Korsell:
Säpo inifrån
Medströms Bokförlag
Utkom 2022