Skoklosters slott under 350 år

Mäktigt reser sig Skoklosters slott över det uppländska landskapet. Ingen som är i dess närhet kan undgå den demonstration av makt och rikedom som fältherren greve Carl Gustaf Wrangel här iscensatte under det århundrade Sverige blev stormakt.

I Skoklosters slott under 350 år presenteras Skoklosters historia och samlingar av museets intendenter och konservatorer samt ett antal utomstående experter. I fotografier av Ralf Turander förmedlas ett unikt porträtt av slottsmiljöerna – sällan kan man som besökare komma så nära inpå slottsbyggnaden och den rika mångfalden av föremål.

Skoklosters slott började uppföras på 1660-talet och var det största privata byggnadsföretaget i Sverige vid denna tid. Det inreddes med kostbara möbler, praktföremål, textilier och gyllenlädertapeter, och hit lät Wrangel föra sina stora samlingar av konst, böcker, vapen, verktyg och exotiska föremål. Sedan 1700-talet har besökare kommit till Skokloster för att förundras över den märkliga slottsbyggnaden och dess rika samlingar – en spegel av 1600-talets Europa.

Men Skoklosters slott är inte enbart ett monument över stormaktstiden utan vittnar även om senare ägares samlariver och 1700- och 1800-talens önskan att levandegöra arvet från Wrangels epok. Slottet med sina välbevarade miljöer utgör idag ett av Europas främsta museer över 1600-talets kultur och lockar en stor mängd besökare från hela världen.

Carin Bergström (red) & Ralf Turander (foto):
Skoklosters slott under 350 år
Byggförlaget
348 sidor
Utkom 2004

Recension i Svenska Dagbladet

Utsågs till Årets bok om svensk historia 2004.