En berättelse om svensk djursjukvård

I boken I Sigvards spår beskriver Olof Karlander utvecklingen av djursjukvården i Sverige genom att följa i sin pappa Sigvards spår. Sigvard Karlander var först bataljonsveterinär på A2 i Göteborg och sedan fältveterinär i Bergslagens militärområde i Karlstad. Boken speglar utvecklingen sedan 1920-talet till idag.

Den moderna djursjukvården – både när det gäller stora och små djur – har sina rötter i Veterinärhögskolans i kliniker i Stockholm, veterinärinrättningen i Skara och i de militära sjukstallarna i främst Helsingborg, Stockholm och Karlstad.

”Efter den militära eran tog staten initiativet till ATG:s hästkliniker. I dag är det marknaden som styr. Missnöjet gryr. Vad blir nästa steg?”, frågar sig författaren.

Olof Karlander var VD i Hästnäringens Nationella Stiftelse 1995-2007 och reorganiserade då ATG:s hästkliniker. Sedan 2001 är han kanslichef för den Biridna högvakten.

Olof Karlander:
I Sigvards spår – en berättelse om svensk djursjukvård
Votum & Gullers Förlag
Utkom 2017