Med stöd från Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakademiens program för traineetjäntser får nu Riksantikvarieämbetet två tjänster för runforskning under fem år.

– Det handlar om ett väsentligt resurstillskott för runforskningen, säger Karin Arvastson, vid Riksantikvarieämbetet.

Tjänsterna skall bland annat utveckla kunskapen om runskrifter och det antikvariska forskningen kring runstenarna exempelvis utveckling av forskning om förvaltning, vård, klimatfrågor och digital kommunikation.

– Vi är mycket glada för dessa tjänster då de säkrar den fortsatta kunskapsuppbyggnaden inom runforskningen, säger Karin Arvastson som arbetar som utredare vid Riksantikvarieämbetet.

Anställningarna ingår i ett postdoktoralt program för forskare inom ABM-sektorn (arkiv, bibliotek, museer). Syftet med satsningen är att rekrytera disputerade forskare till sektorn för att stimulera kvalificerad forskning inom denna, stärka sektorns forskarkompetens, samt skola in forskare i myndighetsarbetet parallellt med forskningsarbetet.

Tjänsterna är placerade vid Riksantikvarieämbetet i Visby, är femåriga – uppdelat i två perioder om två respektive tre år och kommer att kunna tillträdas under hösten 2009.