Scandinavian Design & USA – människor, möten och idéer, 1890–1980

Nationalmuseum
14 oktober 2021 – 9 januari 2022

Lillian Holm, First Sight of New York, 1930-tal (beskuren). Foto: Flint Institute of Arts.

Lillian Holm, ”First Sight of New York”, 1930-tal (beskuren). Foto: Flint Institute of Arts

För första gången presenteras förhållandet mellan skandinavisk och nordamerikansk design under 1900-talet som en utställning. Scandinavian Design & USA – människor, möten och idéer, 1890–1980 är resultatet av ett internationellt samarbete museer emellan och ny forskning. I utställningen visas över 300 föremål från samlingar i USA och Norden och besökaren får ta del av strömningar som legat till grund för estetik, identitet och idévärld som vi möter än idag. Bland annat undersöks den skandinaviska emigrationens betydelse för det som benämns Scandinavian Design i USA och de ambitiösa marknadsföringskampanjer som genomfördes på 1950-talet. Utställningen är samorganiserad av Los Angeles County Museum of Art och Milwaukee Art Museum i samarbete med Nationalmuseum och Nasjonalmuseet i Oslo och kommer att visas på respektive museum fram till 2023 med start på Nationalmuseum.

När begreppet Scandinavian Design myntades på 1950-talet syftade det på modern design från Norden. Det lanserades internationellt och fungerade som en paketering inom både politik och ekonomi och förknippades med nordiska traditioner, kultur och natur samt demokratiska värderingar. Även om begreppet rymmer ett visst mått av sanning är det omtvistat och utställningen visar därför en längre historia om design som är mångfacetterad. Exempel som lyfts fram är vikingen i flygreklam, industridesign för nya hushållsvaror och konsthantverksskicklighet i silverserviser för en ny cocktailkultur. Andra exempel är inredningsdetaljer i såväl FN:s högkvarter som i exklusiva privatvillor och vävd textil i bilinredningar.

Det går att hitta många influenser från Norden i amerikansk design och även en stor amerikansk prägel på den nordiska designscenen. Eliel Saarinen, Carl Milles, Alvar Aalto, Charles Eames och Eero Saarinen är exempel på inflytelserika idégivare som påverkade både utveckling och designutbildningar under 1900-talet i USA. Ett inslag i utställningen är hur det amerikanska perspektivet nådde Norden och hur de nordiska länderna använde design som verktyg för internationell diplomati. Det gjordes även i USA, särskilt under efterkrigstiden, där arkitektur, konst och design användes för att manifestera sin maktposition. Amerikanska vandringsutställningar skickades ut som ett slags offentlig diplomati och när ambassader och residens byggdes och inreddes användes arkitektur och design för att kommunicera amerikanska värderingar och politisk ställning.

Utställningens berättelse börjar i en tid då kontakterna över Atlanten präglades av migration från Norden till USA. Ungefär tre miljoner människor utvandrade från Danmark, Finland, Sverige och Norge från slutet av 1800-talet. Migration av människor innebär också migration av idéer och kompetenser. Traditionella hantverkstraditioner hölls vid liv i det nya hemlandet och överfördes till nya generationer. Många migranter tog anställning inom industrin och kunde tillföra ny kunskap till en amerikansk konsumentkultur. Parallellt arrangerades världsutställningar i Philadelphia och Chicago där nordisk folkkonst, handvävda textilier och norska stavkyrkor visades upp bredvid internationell industridesign.

När emigrationen till Amerika avtog under 1920-talet blev det i stället idéutbyten mellan Norden och USA som påverkade utvecklingen inom designområdet. Handeln och resandet ökade. På vandringsutställningar och mässor skapades grund för nya idéer, livsstilar, kulturer och världsbilder. Begrepp som Scandinavian look och Swedish Modern spreds och förstärktes tack vare massmedias bevakning. Berättelsen slutar i den tid då andra nationer som till exempel Italien och Japan tillsammans med en ökad globalisering förändrade designscenen.