Segdragen strid mellan museerBeredskapsmuseet rustar för en rättslig strid med Statens försvarshistoriska museer. Den segdragna tvisten om vem som äger vad på det skånska museet har nu nått både JO och förvaltningsrätten. [SvD]

https://www.svd.se/segdragen-strid-mellan-museer