Höstterminen 2011 möts landets alla grundskoleelever av en ny kursplan, där fokus i ämnet historia föreslås förskjutas från äldre till moderna historia. Elever kommer också att förväntas lära sig historiebruk, alltså hur historia används idag i politiska eller ekonomiska syften. [Vetenskapsradion]

https://sverigesradio.se/artikel/3402507