Sensationella fynd i Varnhem

De arkeologiska utgrävningarna av den tidigmedeltida kyrkoruinen med omgivande begravningsplats i Varnhem avslutas den 28 september. Det treåriga utgrävningsprojektets fältarbete, som inleddes i september 2005, är därmed klart och nu vidtar efterarbetet med analyser, tolkningar och publicering av de fantastiska fynden från Varnhem.


Foto: Västergötlands museum.


Foto: Västergötlands museum.

Utgrävningen visar att kristnandet av Västergötland skedde cirka hundra år tidigare än vad vi har trott. Kristendomen har bevisligen fått fäste bland inflytelserika släkter i Västergötland redan på 900-talet. Kontakterna med världen utanför Västergötland var täta och i Varnhem byggde man också tidigt en privat gårdskyrka, kanske efter engelsk förebild.


Foto: Västergötlands museum.


Foto: Västergötlands museum.

Utgrävningen har blivit mycket uppmärksammad och lockat stora skaror av besökare till Varnhem. Cirka 16 000 personer har guidats runt av arkeologerna och fått se de tusenåriga gravarna, murarna och fynden från kullen bakom klosterruinen i Varnhem.

(2007-09-26)