Vasapris till Linköpingsforskare

Vasamuseets vänners pris till en förtjänt forskare tilldelas i år Annika Sandén för hennes doktorsavhandling Stadsgemenskapens resurser och villkor – om samhällssyn och välfärdsstrategier i Linköping 1600-1620.

Det tidiga 1600-talets samhälle förknippas inte ofta med välfärd eller det goda samhället. De materiella resurserna var små och något offentligt socialt skyddsnät fanns inte. 1600-talet leder snarare tankarna till sjukdom, svält, pest och krig. Men frågan är om föreställningar om det goda samhället och strävandena att nå dit är ett resultat av det moderna samhället, eller om de senaste århundradenas samhällsomvandlingar bara skapat förutsättningar för en strävan som i grunden är universell och allmänmänsklig? Genom ett grepp om det lokala styrets samlade verksamhet söker Annika Sandéns avhandling svaret på sådana frågor.

Annika Sandén fick Vasamuseets vänners pris 2007
Annika Sandén fick Vasamuseets vänners pris 2007. Foto: Maria Sandström/Statens maritima museer.

1600-talets lokalsamhälle var väldigt lokalt, trots att det fanns en stat. Förvaltning och rättsskipning skedde på lokal nivå. Det är intressant att se hur tankar kring den ”goda” staden fungerande och hur staden såg ut. Trots att det var svår materiell nöd bland många människor så var samhället ganska integrerat, det förmedlades resurser uppifrån och ned, säger Annika Sandén.

Annika Sandén, fil.dr i historia vid Linköpings universitet, håller föredrag och tar emot Vasamuseets vänners pris vid Vasamuseets Gustav Adolfseminarium tisdagen den 6 november. Det andra föredraget i seminariet håller professor emeritus Sverker Oredsson, som nyligen utkommit med boken Gustav II Adolf.

Tidigare pristagare:

2006: Inken Schmidt-Voges
2005: Anna Maria Forssberg
2004: Martin Bagge
2003: Torbjörn Eng
2002: Carl-Olof Cederlund
2001: Malin Lennartsson
2000: Sören Klingnéus
1999: Göran Stenberg
1998: Marie Louise Rodén
1997: Ebba During
1996: Stephen Johnston
1995: Jan Lindegren
1994: Leon Jespersen
1993: Jan Glete
1992: Nils Erik Villstrand

(2007-11-05)