Nu återinförs entréavgifter till de kommunala museerna i Stockholm. Stadsmuseet och Medeltidsmuseet har varit två av huvudstadens generösa undantag, men från årsskiftet måste alla museibesökare betala inträde. [SvD]

https://www.svd.se/museiavgifter-infors-igen