Sensationellt stenfynd räddas

Delar av ett 1000 år gammalt gravmonument från brytningstiden mellan asatro och kristendomen har upptäckts vid Gudmuntorps kyrka i Skåne. Fyndet gjorde i en stenmur av en pensionerad arkeolog.

Läs artikeln på Skånska Dagbladet