Sjöhistoriska museet
Ny basutställning, 3 december 2010

Arbetet med Sjöhistoriska museets nya basutställning Shipping & Shopping har pågått under två år och är en av de största utställningssatsningar sedan museet öppnade 1938. Den 3 december invigdes utställningen.

– Sverige har en lång och spännande sjöfartshistoria. Och idag är vi mer beroende av sjöfarten än någonsin. Ämnet handelssjöfart är dessutom en av Sjöhistoriskas grundpelare och att nu få öppna Shipping & Shopping känns helt rätt i tiden, säger Hans-Lennart Ohlsson museichef på Sjöhistoriska museet.

Foto: Anneli Karlsson, SMM.

Foto: Anneli Karlsson, SMM.

Genom utställningens olika teman kan besökarna följa sjöfartshistorien med handel som utgångspunkt; Varför bedriver vi handel? Varför är handeln beroende av sjöfart? Varför ser fartyg ut som de gör? Hur är det att vara sjöman? Hur har våra vanor påverkats av sjöfarten? Hur fungerade sjöfarten förr, hur ser den ut idag och hur ser den ut i framtiden?

– Sjöfarten finns bakom vår vardag. Ett av målen med utställningen är att visa dessa kopplingar och ge ett sammanhang – att visa hur vårt begär efter något sätter igång en handelskedja. Andra mål är att besökarna ska bli nyfikna på ämnet och ha kul tillsammans. Det finns gott om finurlig interaktivitet i utställningen, säger Tove Frambäck, projektledare på Sjöhistoriska museet och utställningens producent.

För att hålla Shipping & Shopping uppdaterad finns en flexibel del i utställningen där aktörer inom sjöfarten ges möjlighet att berätta om dagens och morgondagens sjöfart.

– Det här är en del som byts ut en eller ett par gånger per år och ger perspektiv åt den kulturhistoriska delen. Det gör att hela utställningen alltid kan vara aktuell, säger Tove Frambäck.

Foto: Anneli Karlsson, SMM.

Foto: Anneli Karlsson, SMM.

Först ut använda denna del i utställningen är Stockholms Hamnar, som under 2011 berättar om Stockholms sjöfart och dess betydelse idag och i framtiden. Och genom olika interaktiva stationer lockar till aktivitet och ger kunskap om Stockholm som sjöfartsstad.

Utställningen är byggd med tillgänglighet och miljö i fokus. Den innehåller både nya konstruktionsmaterial och nya tankar kring pedagogik.

– Hela rummet andas sjöfart och på ett sätt som väcker fantasi. Det är en formgivning som ger ett mervärde åt innehållet, den använder sig dessutom av dagsljus vilket är ovanligt. Det är en utställning man blir glad av säger Tove Frambäck.

Innehållsmässigt visar Shipping & Shopping hur omfattande museets samlingar är när det gäller såväl dokument och fotografier som föremål.

– Vi har gått på djupet i samlingarna och även i utställningen ligger informationen i flera lager. Det gör Shipping & Shopping till något att återvända till – och perfekt som basutställning, säger Tove Frambäck.