Svenska knektar i nyutgåva

Under tre sekler spelade de indelta soldaterna en avgörande roll för Sveriges försvar. Än i dag bär hundratusentals svenskar namn som en gång skapats för att passa knektar och intresset för deras levnadsöden är mycket stort. Därför kommer denna uppdaterade och utökade utgåva av Svenska knektar.

Lars Ericsons breda skildring av indelningsverket och villkoren för soldaterna sträcker sig från 1600-talets stormaktstid till vårt eget århundrade. Tack vare hans egen och annan forskning vet vi hur soldater rekryterades, hur de levde på torpen och vad de gjorde på övningsfälten. En stor mängd nedtecknade berättelser från befäl och rekryter gör att vi också kan följa dem genom Karelens skogar, på Ukrainas stäpper och i Tysklands byar.

Vi får läsa om knektarna och deras familjer – en skildring av dramatiska, underhållande och ibland tragiska levnadsöden. Tillsammans ger de viktiga pusselbitar till den svenska historien.

I den här upplagan ingår ett nyskrivet kapitel om soldathustruns roll. Vidare har Lars Ericson utvidgat och kompletterat avsnittet med tips om hur släktforskaren ska kunna finna sina militära förfäder.

Lars Ericson:
Svenska knektar. Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred
Historiska Media
331 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom i maj 2002.