Sista striden om Skåne

Skåne har under en lång tid varit en historisk dragkamp mellan Sverige och Danmark. Danmark förlorade i bitterhet Skåne under freden i Roskilde 1658 och inväntade länge tiden för sin revansch. När Sverige förlorade sin ställning som stormakt 1709, efter förlusten av tusentals män i Poltava, såg danskarna sin chans. Trots att de hade allas odds på sin sida förblev Skåne svenskt. Varför? Och hur? Det berättar Anders Blidberg om boken Sista striden om Skåne.

– Möjligheten för att danskarna skulle ha lyckats var så stor och detta pinsamma faktum kanske förklarar den minimala plats som kriget 1709–1710 har fått i den svenska historieskrivningen. Ofta förpassas hela skeendet till en kort summering om det överhuvudtaget nämns. Invasionen var ingen amatörmässigt genomförd operation med odugliga danskar som den hjältemodiga Stenbock enkelt kunde kasta ut ur Skåne, långt ifrån. Det finns en historia där som jag vill berätta om, säger Anders Blidberg.

I boken berättas om när stormakten Sverige hade expanderat på grannländernas bekostnad, och grannländer såg sin möjlighet till revansch. Men man lyckades inte, trots många år av förberedelser och en splittrad och decimerad svensk armé. Kan en av anledningarna ha varit ett romantiskt äventyr som distraherade den danske kungen? Det går Anders Blidberg till botten med.

Boken Sista striden om Skåne följer allt från vägen till kriget, anfallet mot Karlskrona, slaget vid Helsingborg, till efterspelet med kampen mot pesten, nya invasioner och nya slagfält. Detta och mycket mer får man ta del av i en historisk tillbakablick över när Skåne nästan förblev danskt.

Anders Blidberg är författare och föredragshållare med historia som specialitet. Han har tidigare utkommit med böckerna Kongens hövitsman. En biografi över Mickel Pedersen Gyding och Kampen om riket. Historien om hur Skåne blev en del av den medeltida danska stormakten.

Anders Blidberg:
Sista striden om Skåne
Bokförlaget Langenskiöld
Utkom 2018