Sjöhistorisk myndighet byter namn

Statens sjöhistoriska museer byter namn till Statens maritima museer. Namnbytet görs eftersom myndighetens namn ofta förväxlades med museinamnet Sjöhistoriska museet, ett av museerna som ingår i myndigheten.

– Vi har länge velat göra denna namnändring. Det har varit ett problem för oss att myndighetens namn och museets namn sammanblandats. Dessutom är vårt nya namn redan etablerat internationellt, säger Katarina Villner, informationschef för de namnbytande museerna.

I Statens maritima museer ingår som tidigare Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm samt Marinmuseum i Karlskrona.

Ordet ”maritim” betyder i normalt språkbruk sådant som har med mänsklig aktivitet på havet att göra, ”maritim miljö”, ”maritima näringar”, ”det maritima kulturarvet”.

– Därför passar namnet väl in på myndighetens verksamhet. Vi sysslar inte bara med sjöhistoria, utan också med den maritima kulturen och människans samspel med havet, oberoende av tidsaspekten, säger överintendent Keith Wijkander.

Beslutet som fattades av regeringen träder i kraft den 1 april.

(2003-02-16)