Kulturhusens dag går till sjöss

När Kulturhusens dag firas i år är det sjöfartsmiljöer som står i fokus. Riksantikvarieämbetet och Statens maritima museer söker nu efter hamnar, fyrar, kanaler, skepp och skutor som kan visas upp under dagen. En inbjudan har också skickats ut till ideella föreningar, enskilda och andra intressenter som kan tänkas vilja medverka den 11 september.

– Det är de lokala arrangemangen och de ideella insatserna som skapar Kulturhusens dag. Kring sjöfartsmiljöerna finns ett brett och starkt engagemang som vi vill uppmärksamma på Kulturhusens dag, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

Sverige är en sjöfartsnation i kraftig förändring. Hamnarna ligger inte längre i städernas hjärtan, fartygen har slutat att gå i de äldre kustnära lederna, på varven sjösätts inte längre några nybyggen och fyrar släcks. Förändringarna har lett till att sjöfarten blivit osynligare för allmänheten samtidigt som sjöfartens miljöer kraftigt exploateras av helt nya intressen och verksamheter. Av vårt flytande kulturarv finns en försvinnande liten flotta bevarad. Tack vare ideella insatser trafikerar några segelfartyg och ångfartyg ännu våra vatten men de traditionella fiskefartygen finns snart inte kvar alls.

Varför inte ta ett varv på varvet på Kulturhusens dag? Sjöfartsmiljöer finns inte bara längs kusterna
Varför inte ta ett varv på varvet på Kulturhusens dag?
Har man tur ligger en raritet som s/s Stockholm inne för översyn.
Foto: Bengt A Lundberg.
Sjöfartsmiljöer finns inte bara längs kusterna. Bråttom sluss i Göta kanal
fick sitt namn efter att slussen flera gånger blivit påseglad och skadad.
Foto: Bengt A Lundberg

– Vi hoppas att vi får med oss arrangörer från hela landet, sjöfartsmiljöer finns ju inte bara längs kusten utan även längs kanaler och sjöar i inlandet. Man kan till exempel ordna hamnens dag, öppet skepp, guidade turer, båtfärder eller andra aktiviteter som ryms inom temat, säger Pia Hedenstedt, projektledare för Kulturhusens dag.

Kulturhusens dag är ett europeiskt arrangemang som anordnas i nästan femtio länder. 20 miljoner människor besöker årligen arrangemanget i länder som Frankrike, Polen och Azerbajdzjan. Syftet är att visa upp kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer för att väcka intresse och sprida kunskap om dem. I Sverige är Riksantikvarieämbetet huvudarrangör och i år infaller evenemanget söndagen den 11 september. Tidigare år har haft teman som Skolbyggnader, Rum för religion och Idrottens miljöer.

(2005-03-05)