Skånes historia 1720-2017

Gunnar Wetterberg avslutar sitt verk om Skånes 14 000 år långa historia med en tredje och sista del, som behandlar tiden från Karl XII:s död till våra dagar. Dessa tre sekler präglas av fred, efter flera hundra års krigiska härjningar.

Enskiftet förvandlar Skåne till landet Gosen, järnvägen förbinder landskapet med övriga Sverige och förlöser jordbrukets rikedom. Sockerbetorna och industrialiseringen utlöser folkvandringen till städerna och emigrationen till Amerika.

Arbetarrörelsen börjar i Skåne och präglar mycket av 1900-talet. Första världskriget kastar ekonomin från inflation till deflation, andra världskriget lägger grunden för efterkrigstidens snabba tillväxt.

Lika starkt som sydvästra Skåne växte under 1950- och 1960-talet, lika brutal blev 1970- och 1980-talens inbromsning. De senaste årtiondenas invandring har bidragit till ökad främlingsfientlighet och strukturkrisen har lett till misstro mot eliter och etablissemang.

”Men det finns också en ljusning. Kring forskningen spirar nya snilleföretag, tjänstenäringarna suger upp arbetskraft. Öresundsbron öppnar nya möjligheter, Femernförbindelsen kommer att fläta samman Skåne, Själland och norra Tyskland. Skåne har förutsättningarna att bli den gröna lungan i en pånyttfödd Hansaregion”, skriver Gunnar Wetterberg.

Band 1 av Skånes historia utkom hösten 2016 och band 2 tidigare i år.

Gunnar Wetterberg är historiker och författare, ursprungligen diplomat. Han har tagit emot Hertig Karls pris för sin biografi om Axel Oxenstierna och Kunskapspriset från Nationalencyklopedin 2008.

Gunnar Wetterberg:
Skånes historia 1720-2017. Del 3. 1720-2017
Albert Bonniers Förlag
Utkom 2017