Skånes historia

Skåne historia 1

Skåne är mer än någon annan del av Sverige ett kulturlandskap. Hit kom de första människorna, här byggdes det nuvarande Sveriges första domkyrka och här grundlades tidigt ett universitet. Närheten till kontinenten och positionen som gynnat sjöfarten har gjort att Skåne snabbt påverkats av strömningar ute i Europa, samtidigt som det strategiska läget även gjort området utsatt och omstritt. Här har många av Nordens maktkamper utspelat sig, kungar har drabbat samman och kyrkan har deltagit i de världsliga intrigerna.

Gunnar Wetterberg har tagit sig an uppgiften att skriva Skånes historia, ända från den första bevarade bosättningen till idag. I denna första del av tre berättas om förhistorien, järnålderns och vikingatidens samhällen, medeltidens strider och maktkamper. Det är en hisnande resa, kunnigt och spännande skildrad och illustrerad med ett rikt bildmaterial. Perfekt läsning för skåningar, sommarboende på Österlen – eller alla med historieintresse.

Gunnar Wetterberg är historiker och författare, ursprungligen diplomat. Han har tagit emot Hertig Karls pris för sin biografi om Axel Oxenstierna och Kunskapspriset från Nationalencyklopedin 2008.

Gunnar Wetterberg:
Skånes historia 1. 11500 f.Kr – 1375 e.Kr
Albert Bonniers Förlag
Utkom 2016