Skånes hittills äldsta smedja funnen i Ramlösa

Bronsålderns skandinaver kände väl till järnet. En provgrävning vid Ramlösagården utanför Helsingborg visar att så var fallet. Här fann man i våras ett grophus som fungerat som smedja. Träkol från smedjan smideshärd har nu 14C-analyserats till yngre bronsålder. Även övriga fynd stödjer denna tidiga datering.

Inom det provgrävda området finns rikligt med härdar och kokgropar i söder. Även konkreta spår av bostäder fanns i form av resterna av ett treskeppigt långhus i norr. Huset kan dateras till äldre järnålder utifrån jämförelser med andra väldaterade huslämningar.

I den mellersta delen finns ett litet område med härdar, enstaka gropar och en brunn. Strax norr därom låg grophuset med smidesässjan. Fynden utgörs av cirka 2 kg keramik, avslag, avfall, skärredskap och en lövkniv av flinta. Dessutom påträffades slagg, bränd lera, knackstenar samt ett böjt bronsbleck.

(2000-08-31)