Stenålder ämne på stor internationell konferens

Den 4 september öppnas den sjätte internationella konferensen The Mesolithic in Europe. Konferensen samlar 200 deltagare från cirka 20 olika länder med stark representation från USA, Kanada, Frankrike, Storbritannien, Danmark och Norge, och erbjuder 95 föredrag med inriktning på den tidiga bebyggelsens framväxt. Konferensen organiseras av universiteten i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå och pågår den 4-8 september i Nynäshamn.

Konferensen har genom åren blivit en viktig mätare av forskningsläget och konferensvolymerna nyttjas flitigt av studerande på alla nivåer vid våra universitet. En halvdags exkursion kommer att göras till de nyupptäckta mesolitiska lämningarna i det höglänta skogsområdet i Hanveden, ett område som ger möjligheter att studera bebyggelsens framväxt ända sedan inlandsisens tillbakadragande. De här fornlämningarnas anonymitet gör att de lätt förstörs i samband med samhällsexpansionen.

(2000-08-30)