Skånsk arkitektur under 1900-talet

Det finns en alldeles särskild skånsk arkitektur, som nu presenteras i den första överskådliga guiden till landskapets 1900-talsarkitektur. Den bjuder in till en lustfylld upptäcktsresa bland kända och mindre kända arkitekturpärlor i Skåne. I boken Arkitekturguide Skåne redovisas 250 objekt – cirka 300 byggnader – från fritidshus till rådhus och kyrkor.

Alla byggnader i guiden är unika och många är typiska för den särart som skånsk byggnadstradition uppvisar. En tradition som följt med in i 1900-talet, till exempel genom Sigurd Lewerentz, Bernt Nyberg och Bengt Edman som förvaltat skånskt tegelbyggande när det är som mest uttrycksfullt.

För urvalet svarar en redaktion av sakkunniga arkitekter och byggnadsantikvarier verksamma i Skåne. Arbetet har bedrivits genom Länsstyrelsen och Lunds tekniska högskola.

Byggnaderna presenteras kommunvis i bild och kortfattad text, och med hjälp av kartor är det lätt att hitta färdvägen till dem. För den specialintresserade finns register, där byggnaderna är ordnade efter byggnadskategorier, arkitekter, orter och byggnadsår.

Arkitekturguide Skåne – 1900-talet
Byggförlaget
344 sidor, mjuk pärm, illustrerad
Utkom i september 2000