Arkitekten Carl Hårlemans födelsedag

Den 27 augusti firades 300-årsdagen av Carl Hårlemans (1700–1753) födelse på Svartsjö slott på Färingsö utanför Stockholm. Under sommaren har det varit en utställning om Hårleman på Svartsjö samtidigt med en utställning om slottets renovering, anordnad av Statens Fastighetsverk. Även Nationalmuseum har firat arkitektens trehundraårsdag med en utställning, som ville belysa bredden och mångsidigheten i Hårlemans konstnärskap bland annat genom Hårlemans egna laveringar och skisser, samt genom konsthantverksföremål och möbler formgivna av honom.

Carl Hårleman har kanske främst gått till historien som fullbordaren av Stockholms slott, och som skaparen av Svartsjö, Svindersvik och en rad andra mönsterbildande herrgårdar och lantslott. Vid sidan av dessa stora byggnadsuppdrag var han sin tids främste även inom trädgårdskonst, inredningsarkitektur, konsthantverk och restaureringsarkitektur. Han hade dessutom ansvaret för utformningen av kungliga fester och ceremonier.

(2000-09-01)