Skånska kriget

Den 1 september 1675 förklarade Danmark krig mot Sverige. Det blev startskottet för det skånska kriget som rasade under fyra år och förvandlade stora delar av landsänden till ett slagfält. Den danske kung Kristian V:s list och starka armé ställdes mot den unge Karl XI:s mod och stridslystnad.

I Skånska kriget berättar Claes-Göran Isacson om hur dagens gräns mellan Sverige och Danmark en gång fastställdes under våldsamma drabbningar. Ärkefiendernas skoningslösa strider träder fram när författaren redovisar alla större slag till lands och till sjöss. Slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona behandlas, liksom belägringarna av bland annat Helsingborg, Kristianstad och Karlshamn.

Berättelsen vittnar om det fruktansvärda lidande som befolkningen utsattes för då ena dagen svenskarna, andra dagen danskarna, skövlade, brände och utarmade landsbygden.

Skånska kriget ingår i den kulturhistoriska serien Illustrerad Historia som Historiska Media ger ut i samarbete med museet Kulturen i Lund.

Claes-Göran Isacson:
Skånska kriget
Historiska Media
126 sidor, häftad, illustrerad
Utkom 2000